Stichting HilverJazz


Stichting HilverJazz heeft als doel het promoten van jazzmuziek, in de breedste zin van het woord, in de gemeente Hilvarenbeek en omgeving, waarbij jazzmuziek integraal deel gaat uitmaken van het brede cultuuraanbod binnen de gemeente. Stichting HilverJazz kent geen winstoogmerk; alle eventuele meeropbrengsten uit activiteiten komen ten goede aan de doelstelling van de stichting.

Een belangrijke activiteit ter promotie van jazzmuziek, is het jaarlijkse jazzfestival in alle zalen van Cultureel Centrum Elckerlyc in Hilvarenbeek. Dit festival vindt steeds op een zaterdagvond in de maand november plaats, waarmee concurrentie met andere festivals wordt geminimaliseerd. Het jazzfestival, dat uitsluitend binnen plaats vindt, is daarmee weersonafhankelijk. Het festival biedt plaats aan ca. 450 bezoekers.

De inkomsten van het “HilverJazz” festival bestaan uit o.a. entreegelden (2017: kaarten à €35,- pp), sponsorgelden (2017: o.a. Rabobank, gemeente Hilvarenbeek, St. Cultuurfonds Prins Bernhard, St. Annetje van Puijenbroek en lokale ondernemingen), horecaopbrengsten.

De kaartverkoop en sponsorwerving worden steeds in het eerste kwartaal van een kalenderjaar gerealiseerd en de programmering van artiesten wordt in het tweede kwartaal afgerond. De kosten (o.a. betaling artiesten) worden gemaakt in het vierde kwartaal, en de horecakosten en –opbrengsten vallen samen rondom de festivaldatum in november. Hierdoor er sprake is van een gedegen financiering met al vroeg in het jaar gegarandeerde inkomsten en een zeer laag financieel risico. De begroting van het festival ligt tussen € 25.000 - € 30.000 – (2017).

Het bestuur van Stichting HilverJazz bestaat uit:

Overige gegevens Stichting HilverJazz:

Statutaire zetel: